KEESSON HOUSE

ภาชนะจัดส่งที่ปรับเปลี่ยน
โฮมสเตย์เชิงวัฒนธรรมที่ปรับแต่งได้

ข้อมูลโครงการ:ชื่อโครงการ: โฮมสเตย์วัฒนธรรมการท่องเที่ยวที่กำหนดเอง
ที่ตั้ง: Thailand
ระยะเวลา: 40 วัน
พื้นที่โครงการ:108 ㎡
ประเภทอาคาร: โฮมสเตย์
ปริมาณหน่วย: 6


ภาพโครงการ:


ภาพบ้านพักโฮมสเตย์ container

ภาพของบ้านคอนเทนเนอร์ที่กำหนดเอง

ตรวจสอบ กรณีปฏิบัติเพิ่มเติม