KEESSON HOUSE

ภาชนะจัดส่งที่ปรับเปลี่ยน
คอนเทนเนอร์ขนส่งตัวอย่าง Foshan Cross Camp

ข้อมูลโครงการ:ชื่อโครงการ: Foshan cross camp ตัวอย่างตู้คอนเทนเนอร์
ที่ตั้ง: Foshan
ระยะเวลา: 10 วัน
พื้นที่โครงการ: 45 ㎡
ประเภทอาคาร: โรงแรม
หน่วยจำนวน:1


ภาพโครงการ:


ภาพของบ้านคอนเทนเนอร์ที่เรียบง่าย

ภาพการตกแต่งภายใน

ภาพของบ้านคอนเทนเนอร์ภายใน

ภาพห้องน้ำด้านใน

ตรวจสอบ กรณีปฏิบัติเพิ่มเติม