KEESSON HOUSE

ภาชนะจัดส่งที่ปรับเปลี่ยน
สำนักงานการเงินฝอซาน

ข้อมูลโครงการ:ชื่อโครงการ: สำนักงานการเงินฝอซาน
ที่ตั้ง: Foshan
ระยะเวลา: 45 วัน
พื้นที่โครงการ:162 ㎡
ประเภทอาคาร: สำนักงาน
ปริมาณหน่วย: 7ภาพโครงการ:

ภาพสำนักงานการเงินคอนเทนเนอร์

ภาพสำนักงานบ้านตู้คอนเทนเนอร์

ภาพสำนักงานตู้คอนเทนเนอร์ขนส่งสินค้า

ตรวจสอบ กรณีปฏิบัติเพิ่มเติม