KEESSON HOUSE

ภาชนะจัดส่งที่ปรับเปลี่ยน
อาคารสำนักงานขนาดเล็กที่กำหนดเองกวางโจว

ข้อมูลโครงการ:ชื่อโครงการ: อาคารสำนักงานกวางโจวขนาดเล็กที่กำหนดเอง
ที่ตั้ง: กวางโจว
ระยะเวลา: 30 DAYS
พื้นที่โครงการ: 126 ㎡
ประเภทอาคาร: วิลล่า
ปริมาณหน่วย: 7

ปริมาณหน่วย:


ภาพโครงการ:


ภาพออฟฟิศบ้านคอนเทนเนอร์

ภาพการตกแต่งภายใน

ภาพของการตกแต่งภายใน

ภาพบ้านตู้คอนเทนเนอร์

ตรวจสอบ กรณีปฏิบัติเพิ่มเติม