KEESSON HOUSE

ภาชนะจัดส่งที่ปรับเปลี่ยน
โครงการก่อสร้างสำนักงานพาณิชย์ขนาดใหญ่

ข้อมูลโครงการ:ชื่อโครงการ: โครงการก่อสร้างสำนักงานพาณิชย์ขนาดใหญ่
ที่ตั้ง: กัมพูชา
ระยะเวลา: 50 วัน
พื้นที่โครงการ: 2000 ㎡
ประเภทอาคาร: สำนักงาน
หน่วยจำนวน:100


ภาพโครงการ:


ภาพของสำนักงานคอนเทนเนอร์

ภาพสำนักงานตู้คอนเทนเนอร์

ภาพบ้านตู้คอนเทนเนอร์

ตรวจสอบ กรณีปฏิบัติเพิ่มเติม