KEESSON HOUSE

ภาชนะจัดส่งที่ปรับเปลี่ยน
ถนนการค้าหลงเจียง

ข้อมูลโครงการ:


ชื่อโครงการ: Longjiang Commercial Street
ที่ตั้ง: Longjiang
ระยะเวลา: 2019
พื้นที่โครงการ: 500㎡
ประเภทของอาคาร: ร้านค้าป๊อปอัพ
ปริมาณหน่วย:

ภาพโครงการ:


ภาพร้านตู้คอนเทนเนอร์ shipping

ภาพร้านบ้านคอนเทนเนอร์

ภาพร้านค้าบ้านตู้คอนเทนเนอร์

ภาพของบ้านคอนเทนเนอร์ถนน

ตรวจสอบ กรณีปฏิบัติเพิ่มเติม