KEESSON HOUSE

ภาชนะจัดส่งที่ปรับเปลี่ยน

ข้อมูลโครงการ:

 

ชื่อโครงการ : โครงการอภิบาลเหมาหมิงเลอไช่
ที่ตั้ง: วัดเหวินหวู่, ถนนหวนซีใต้, เขตเหมาหนาน, เมืองเหมาหมิง, มณฑลกวางตุ้ง, จีน
ออกแบบเวลา: 15 วัน
พื้นที่โครงการ: 1000㎡
ประเภทอาคาร: ห้างสรรพสินค้าวัฒนธรรม
ปริมาณหน่วย: 44

 


Project Pictures:


an image of shipping container offices

an image of container office gift shop

an image of container houses

an image shippingcontainer amusement house

ตรวจสอบการปฏิบัติเพิ่มเติม คดี