KEESSON HOUSE

ภาชนะจัดส่งที่ปรับเปลี่ยน
โรงยิมขนาดเล็กแบบช่วยเหลือตนเอง

ข้อมูลโครงการ:ชื่อโครงการ: Self-help Mini Containerized Gym
ที่ตั้ง: กวางโจว
ระยะเวลา: 5 วัน
พื้นที่โครงการ: 18㎡
ประเภทอาคาร: DIY ยิม
หน่วยจำนวน: 1


ภาพโครงการ:


ภาพของโรงยิมคอนเทนเนอร์

ภาพของโรงยิมบ้านคอนเทนเนอร์

ตรวจสอบ กรณีปฏิบัติเพิ่มเติม