KEESSON HOUSE

ภาชนะจัดส่งที่ปรับเปลี่ยน
ศูนย์ส่งเสริมการลงทุนเสินเจิ้น เหยียนเถียน

ข้อมูลโครงการ:ชื่อโครงการ: ศูนย์ส่งเสริมการลงทุนเซินเจิ้นหยานเถียน
ที่ตั้ง:เซินเจิ้น
ระยะเวลา: 25 วัน
พื้นที่โครงการ:144 ㎡
ประเภทอาคาร: ศูนย์ส่งเสริมการลงทุน
ปริมาณหน่วย: 8

ภาพโครงการ:


ภาพลักษณ์ของศูนย์ส่งเสริมการลงทุน

ภาพของบ้านคอนเทนเนอร์

ภาพบ้านศูนย์ส่งเสริมการลงทุน

รูปบ้านตู้คอนเทนเนอร์สำหรับร้านค้า

ภาพตู้คอนเทนเนอร์สำหรับศูนย์ส่งเสริม

ตรวจสอบ กรณีปฏิบัติเพิ่มเติม