KEESSON HOUSE

ภาชนะจัดส่งที่ปรับเปลี่ยน
ซัมโลดล แคมปิ้ง ทาวน์

ข้อมูลโครงการ:ชื่อโครงการ: Sumlodol Camping Town
ที่ตั้ง: เขตเซียงโจว เมืองจูไห่ มณฑลกวางตุ้ง
ระยะเวลา: 82 วัน
พื้นที่โครงการ : 1768 ตารางเมตร
ประเภทอาคาร: คอนเทนเนอร์ Commercial Street
ปริมาณหน่วย: 80


ภาพโครงการ:


ภาพเมืองแคมป์ปิ้งสุลโลดล

ภาพเมืองคอนเทนเนอร์แคมปิ้ง

ภาพของบ้านคอนเทนเนอร์แคมป์ปิ้ง

ภาพของร้านธีมคอนเทนเนอร์

รูปร้านธีมบ้านคอนเทนเนอร์

ตรวจสอบ กรณีปฏิบัติเพิ่มเติม