KEESSON HOUSE

ภาชนะจัดส่งที่ปรับเปลี่ยน
ยูนนานลี่เจียงครอสแคมป์

ข้อมูลโครงการ:ชื่อโครงการ: Yunnan Lijiang Cross Camp
ที่ตั้ง: ยูนนาน
ระยะเวลา: 5 วัน
ประเภทอาคาร : ท่องเที่ยว โฮมสเตย์
ปริมาณหน่วย: 3


ภาพโครงการ:

ภาพบ้านคอนเทนเนอร์ ครอสแคมป์

ภาพของบ้านคอนเทนเนอร์


ภาพบ้านตู้คอนเทนเนอร์ shipping

ภาพการตกแต่งภายใน

ภาพของจอแสดงผลภายใน

ตรวจสอบ กรณีปฏิบัติเพิ่มเติม