KEESSON HOUSE

โครงการโครงสร้างเหล็ก
ร้านกาแฟกวางสีหนานหนิง
ชื่อโครงการ: ร้านกาแฟกวางสีหนานหนิง
ที่ตั้ง:กวางสี หนานหนิง
ระยะเวลา:15 วัน
พื้นที่โครงการ:50 ㎡
ประเภทอาคาร: ร้านกาแฟ
 1